Firma: PŘEVODNÍK NOREM.CZ
Název OR/ŽL: NetDesign, s.r.o.
Sídlo firmy: Kosmova 342/10
460 14  Liberec 13
IČO:
DIČ: CZ27261476
Telefon: 608 514 272
Fax: -
E-mail: info@sroubamatka.cz
WWW: www.prevodniknorem.cz

Popis firmy:
Interaktivní převodník norem spojovacího materiálu se zobrazením jeho vzhledu.
Provozovna Liberec 13:
Adresa: Kosmova 342/10
460 14  Liberec 13
Telefon: 608 514 272
Fax: -
E-mail: info@sroubamatka.cz