NORMY PRO SPOJOVACÍ MATERIÁL

Technické normy jsou podrobným předpisem, kterým se stanovují důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

 

 

1. ÚNMZ - ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI

 

UNMZÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Gorazdova 24

128 01  Praha 2 

Internet:  www.unmz.cz , E-Mail:  info@unmz.cz

Tel.:  221 802 802

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb.  o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících  technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem.

 

PODROBNÉ VYHLEDÁVÁNÍ V NORMÁCH

On-line vyhledávání norem v seznamu českých technických norem.


PRODEJCI TIŠTĚNÝCH ČSN

Oficiální seznam smluvních prodejců tištěných norem ČSN.


ČSN ONLINE

Internetový přístup k českým technickým normám a jiným normalizačním dokumentům. Přístup je k plným textům všech platných norem i těch neplatných norem, které byly převedeny do elektronické podoby. Databáze norem je pravidelně aktualizována. Obsahuje tak nejen nově vycházející normy, ale i veškeré změny a opravy týkající ČSN.

 

 

2. STROJNICKÉ TABULKY

 

Strojnícké tabulky jsou určeny jak studentům technických škol, tak konstruktérům a technologům. Publikace většinou obsahují výběr z platných ČSN, norem ISO a EN i dalších závazných předpisů, bez nichž se technik v každodenní práci neobejde.

 

Strojnické tabulkySTROJNICKÉ TABULKY

Pomocná učebnice pro školy technického zaměření

Autoři:  Jiří Leinveber a Pavel Vávra
Nakladatel:  ABRA

 

Publikace je určena jak studentům technických škol, tak konstruktérům a technologům. Jako jediná svého druhu, obsahuje aktuální české technické normy. Uvedené strojnické tabulky jsou vydány ve spolupráci s ČNI, zachycují současný stav přechodu ČSN na soustavu mezinárodních norem ISO a EN. Normy obsahují výběr z platných ČSN, norem ISO a EN i dalších závazných předpisů, bez nichž se technik v každodenní práci neobejde a bez nichž není možná plnohodnotná výuka na školách. Spolupráce s ČNI je zárukou toho, že při každém dalším vydání jsou tabulky doplněny o změny, které vznikají při vývoji a dotváření norem.

 

KOUPIT STROJNICKÉ TABULKY (Heureka)

 

 

3. OSTATNÍ

 

Internetové stránky a eShopy oficiálních prodejců českých technických norem:

 
www.normy.biz
www.technicke-normy-csn.cz
www.elektro-shop.cz
www.dtocz.cz/normy
www.technickenormy.cz
www.normy.cz
www.agentura-cas.cz
www.normservis.cz